herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/648/18 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 63 o pow. 2,09 ha, cz. 88 o pow. 0,90 ha, cz. 38 o pow. 1,10 ha, dz. 68 o pow. 1,085 ha, dz. 85 o pow. 0,7958 ha, dz. 60 o pow. 1,7847 ha, dz. 91 o pow. 1,4712 ha, dz. 62 o pow. 2,1436 ha, dz. 61 o pow. 1,0389 ha obręb 2 Wolin