herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Waldemara Więckowskiego, Kierownika Działu Przygotowania Inwestycji Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycz-nych Rzeszów Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, 35-105 Rzeszów, w dniu 4 lipca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przebudową istniejącego odcinka na terenu na terenie działki nr 248/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin.