herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cz. 11/3 o pow. 0,3042 ha, cz. 11/4 o pow. 0,6889 ha, cz. 12/3 o pow. 1,2380 ha, cz. 12/4 o pow. 0,1833 ha, dz. nr 12/5 o pow. 0,3808 ha, dz. nr 13/3 o pow. 1,7717 ha, dz. nr 13/4 o pow. 0,3317 ha, dz. nr 13/5 o pow. 0,3944 ha obręb 5 Wolin