herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz Zarządzeniem nr 32/18 Burmistrza Wolina z dnia 20 marca 2018 r. dz. 70/2 pow. 12654 m?, dz. 71/2 pow. 3530 m? obręb Wolin 5