herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dz. nr 6/34 o pow. 0,0252 ha, dz. nr 6/35 o pow. 0,0211 ha, dz. nr 6/36 o pow. 0,0207 ha, dz. nr 5/10 o pow. 0,5006 ha obręb Piaski Wielkie