herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin, na której zostanie ustanowiona służebność przesyłu, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/467/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działek nr 1/4, 1/6, 1/11, 1/17 oraz 1/55, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, prawem służebności przesyłu.


RG.6853.01.2017.MK

W Y K A Z

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin,

na której zostanie ustanowiona służebność przesyłu, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/467/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działek nr 1/4, 1/6, 1/11, 1/17 oraz 1/55, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin,

prawem służebności przesyłu.

Obręb

Nr

działki

Powierzchnia

działki

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Należność za ustanowienie

prawa służebności przesyłu

Forma oddania

nieruchomości

0006,

Wolin

1/4

1/6

1/11

1/17

1/55

3300 m2

163 m2

996 m2

1185 m2

356 m2

14631

14631

14631

14631

26326

W działkach nr 1/4, 1/6, 1/11, 1/17 oraz 1/55, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej (kable elektroenergetyczne oraz złącza kablowe), umieszczone przez ENEA Operatora Sp. Z o.o., na podstawie umów o udostepnienie terenu, zawartych z Gminą Wolin. Powyższe działki stanowią drogę wewnętrzną.

Działki nr 1/4 o pow. 0,3300 ha, 1/6 o pow. 0,0,0163 ha, 1/11 o pow. 0,0996 ha, 1/17 o pow. 0,1185 ha oraz 1/55 o pow. 0,0356 ha, położone w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, zostaną obciążone prawem służebności przesyłu. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona odpłatnie, na czas nieoznaczony, na rzecz Enea Operator Sp. z o.o.

Działki nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin, nieruchomości leżą w strefie produkcyjno - usługowej.

Wartość prawa służebności w działkach nr 1/4 oraz 1/55, z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na podstawie umowy RG.6853.07.2015.MK z dnia 23 kwietnia 2015 r.:

1.044,00 zł ( jeden tysiąc czterdzieści cztery złote 00/100).

Wartość prawa służebności w działkach nr 1/4 oraz 1/55, z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na podstawie umowy RG.6853.01.2017.MK z dnia 27 kwietnia 2017 r.:

1.038,00 zł ( jeden tysiąc trzydzieści osiem złotych 00/100).

Wartość prawa służebności w działkach nr 1/4, 1/6, 1/11 oraz 1/17, z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na podstawie umowy RG.6853.08.2017.MK z dnia 30 czerwca 2017 r.:

1.293,00 zł ( tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Do kwoty należnej za ustanowienie służebności przesyłu doliczone zostaną koszty sporządzenia operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej.

Do powyższych wartości doliczony zostanie 23% VAT.

Ustanowienie prawa służebności przesyłu na cel publiczny,

zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 roku

o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

Wolin, dnia 16.01.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Kus 19-01-2018 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2018 14:38