Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Sekretarz


ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Regulaminu naboru

na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLINIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy

SEKRETARZ SZKOŁY

 1. Komórka organizacyjna

SEKRETARIAT SZKOŁY

 1. Wymiar etatu - etat

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły, specjalność)

Wykształcenie wyższe, kierunek Administracja publiczna

 1. Wymagania niezbędne:

Obywatelstwo polskie, umiejętność obsługi komputera, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 1. Wymagania dodatkowe:

Sumienność, umiejętność pracy w zespole, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

 1. Doświadczenie zawodowe:

min 5-letni staż, znajomość prawa oświatowego

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

Przygotowywanie pism i zarządzeń dyrektora, wzorów druków, dokumentów i innych pism. Kontrola obowiązku szkolnego i przedszkolnego. Sporządzanie sprawozdań z działalności szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny.

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Oryginał kwestionariusza osobowego.

 4. Kserokopia dowodu osobistego

 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem).

 6. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

 7. Oświadczenie o niekaralności

 8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 9. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

Uwagi dodatkowe:

 • Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 • Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 1997 nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU 1997 nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 • Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

 • Kandydat na wolne stanowisko kierownicze składa oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 nr 14, poz. 114 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie w godzinach od 8.00 do 15.00 z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza szkoły” do 21.11.2017 r.

 • Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wolin.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 32 61 790

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Wiatrak 09-11-2017 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2017 08:01