herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Pana Dariusza Meyer, PPUI ?GAZSYSTEM? z siedzibą w Nowych Bielicach 56a-2, 76-039 Biesiekierz, działającego jako pełnomocnik inwestora Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15, w dniu 10 lipca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn160PE w gminie Wolin na terenie działek nr: 32, 597, 521/2, 131, 520/1, 847/3, 847/1, 521/1, 163 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo ? 1, gmina Wolin.