herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie, ul. A. Mickiewicza 2d w dniu 7 lipca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie na budowie oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Łuskowo na terenie działek nr 208/19, 208/20 wraz z siecią kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działek nr 208/18, 208/26, 208/27, 205/1, 118/3 oraz kolektorem zrzutowym na działkach nr 208/30, 208/33 położonych w obrębie ewidencyjnym Łuskowo, gmina Wolin.