herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXX/361/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 217/16 o powierzchni 0,0108 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin.