herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, Przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/382/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 stycznia 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku cz. dz. 61/35 obręb 4 Wolin pow. 108 m?