herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 16.03.2017 roku o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?.