herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXIX/337/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/45, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin.