herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Zarządzenie nr 132/16 Burmistrza Wolina z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Ostromicach".