herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/305/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 438/9 o pow. 22 m?, dz. 438/10 o pow. 22 m?, dz. 438/11 o pow. 22 m?, dz. 438/13 o pow. 18 m?, dz. 438/14 o pow. 22 m?, dz. 438/15 o pow. 22 m?, dz. 438/16 o pow. 22 m?, dz. 438/17 o pow. 22 m?