herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/318/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 92/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku. dz. 65, dz. 69/1, dz. 70/1, cz. dz. 71/1 obręb Wolin 5 cz. dz. 1/3, dz. 1/9 obręb Wolin 6