herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXVI/298/16 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 95/13 z dnia 3 września 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin sklasyfikowanych jako Bp i drogi przeznaczonych na tereny zieleni i cele rolne. cz. dz. 251/29, dz. 265/3 obręb 4 Wolin