Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyniki głosowań


Przyjęcie zmienionego porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz wstrzymał się
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 58/33 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Domysłowie: części działki nr 17/3 na części działki nr 17/4 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 1 2

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński przeciw
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska wstrzymał się
10 Waldemar Dubrawski przeciw
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 16 o powierzchni 0,0071 ha, położonej w Wisełce przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 3 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński wstrzymał się
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska wstrzymał się
10 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie zadań własnych gminy Wolin przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 3 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński wstrzymał się
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska wstrzymał się
10 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wolin na lata 2020 - 2022 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wolin przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Dargobądzu przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 3

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński przeciw
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska przeciw
10 Waldemar Dubrawski przeciw
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach wstrzymał się

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 3 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit za
2 Radosław Kaliciuk za
3 Elżbieta Mikołajczyk za
4 Tomasz Hamala za
5 Andrzej Kubicki za
6 Robert Lemza za
7 Marcel Szuliński wstrzymał się
8 Wojciech Turczynowicz za
9 Beata Majewska wstrzymał się
10 Waldemar Dubrawski wstrzymał się
11 Leszek Kopański za
12 Ryszard Rybarczyk za
13 Krzysztof Czach za

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Wolinie odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
3 1 9

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anita Szmit przeciw
2 Radosław Kaliciuk przeciw
3 Elżbieta Mikołajczyk przeciw
4 Tomasz Hamala przeciw
5 Andrzej Kubicki przeciw
6 Robert Lemza przeciw
7 Marcel Szuliński za
8 Wojciech Turczynowicz wstrzymał się
9 Beata Majewska za
10 Waldemar Dubrawski za
11 Leszek Kopański przeciw
12 Ryszard Rybarczyk przeciw
13 Krzysztof Czach przeciw

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: