Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała Nr P.50.4.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przestawionego w uchwale Nr LV/491/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2022 r.
2 UCHWAŁA NR LV/492/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039
3 UCHWAŁA NR LV/491/21 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2022 r.
4 Uchwała Nr P.50.5.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Gminy Wolin
5 Planu zamówień publicznych na 2022 r.
6 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających nieprawidłowości
7 OAS.0050.11.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, oznaczonej jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,0468 ha, położonej w Żółwinie.
8 Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wisełka
9 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z później-szymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Paczyńskiego, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w dniu 30 grudnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV w miejscowości Wolin przy ul. Słowiańskiej, Parkowej na terenie działek nr 155/2, 153, 155/1, 151/49, obręb ewidencyjny nr 3 mia-sta Wolin i nr 142/25 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Wolin.
10